کسب و کار خود را با 5 کلیک آغاز کنید

اشتراک های ماهیانه

Plan C

شامل امکانات مدیریت محتوا از جمله مقالات، دانلود ها، محصولات و ...
بخش مدیریت کاربران و اعضای خبرنامه
بخش مدیریت منوها دسته بندی ها و اسلایدر ها
بخش مدیریت فایل های آپلود شده
بخش مدیریت سفارشات و تراکنش ها
بخش مدیریت و تنظیمات قالب سایت
قابلیت اتصال به درگاه های بانکی
بخش ساخت و مدیریت صفحات فرود
بخش همکاری در فروش
بخش ارسال ایمیل و اس ام اس
بخش مدیریت رویداد ها

قیمت : 169,000 تومان مشاهده امکانات
Plan B

شامل امکانات مدیریت محتوا از جمله مقالات، دانلود ها، محصولات و ...
بخش مدیریت کاربران و اعضای خبرنامه
بخش مدیریت منوها دسته بندی ها و اسلایدر ها
بخش مدیریت فایل های آپلود شده
بخش مدیریت سفارشات و تراکنش ها
بخش مدیریت و تنظیمات قالب سایت
قابلیت اتصال به درگاه های بانکی
بخش ساخت و مدیریت صفحات فرود
بخش همکاری در فروش
بخش ارسال ایمیل و اس ام اس

قیمت : 99,000 تومان مشاهده امکانات
Plan A

شامل امکانات مدیریت محتوا از جمله مقالات، دانلود ها، محصولات و ...
بخش مدیریت کاربران و اعضای خبرنامه
بخش مدیریت منوها دسته بندی ها و اسلایدر ها
بخش مدیریت فایل های آپلود شده
بخش مدیریت سفارشات و تراکنش ها
بخش مدیریت و تنظیمات قالب سایت
قابلیت اتصال به درگاه های بانکی
بخش ساخت و مدیریت صفحات فرودقیمت : 69,000 تومان مشاهده امکانات

اشتراک سالیانه

Plan C

شامل امکانات مدیریت محتوا از جمله مقالات، دانلود ها، محصولات و ...
بخش مدیریت کاربران و اعضای خبرنامه
بخش مدیریت منوها دسته بندی ها و اسلایدر ها
بخش مدیریت فایل های آپلود شده
بخش مدیریت سفارشات و تراکنش ها
بخش مدیریت و تنظیمات قالب سایت
قابلیت اتصال به درگاه های بانکی
بخش ساخت و مدیریت صفحات فرود
بخش همکاری در فروش
بخش ارسال ایمیل و اس ام اس
بخش مدیریت رویداد ها

قیمت : 1,490,000 تومان مشاهده امکانات
Plan B

شامل امکانات مدیریت محتوا از جمله مقالات، دانلود ها، محصولات و ...
بخش مدیریت کاربران و اعضای خبرنامه
بخش مدیریت منوها دسته بندی ها و اسلایدر ها
بخش مدیریت فایل های آپلود شده
بخش مدیریت سفارشات و تراکنش ها
بخش مدیریت و تنظیمات قالب سایت
قابلیت اتصال به درگاه های بانکی
بخش ساخت و مدیریت صفحات فرود
بخش همکاری در فروش
بخش ارسال ایمیل و اس ام اس

قیمت : 990,000 تومان مشاهده امکانات
Plan A

شامل امکانات مدیریت محتوا از جمله مقالات، دانلود ها، محصولات و ...
بخش مدیریت کاربران و اعضای خبرنامه
بخش مدیریت منوها دسته بندی ها و اسلایدر ها
بخش مدیریت فایل های آپلود شده
بخش مدیریت سفارشات و تراکنش ها
بخش مدیریت و تنظیمات قالب سایت
قابلیت اتصال به درگاه های بانکی
بخش ساخت و مدیریت صفحات فرودقیمت : 490,000 تومان مشاهده امکانات

قالب های قابل استفاده در سایت شما

اگر میخواهید آخرین پیشنهادات ما را در ایمیل شخصی خود دریافت کنید در خبرنامه ما عضو شوید.